รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
 1. ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศ มทส. เรื่องการรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมสอบพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2563
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. – 19 มี.ค. 63)
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)

 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
  การสมัครประเภททุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ไม่ต้อง ยืนยันการ Upload เอกสาร

 5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.ac.th ในวันที่ 25 มี.ค. 63
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020