ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” จากกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย)
 2. ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
  (ขั้นตอนที่ 2 จะสามารถคลิกยืนยันฯ ได้ ตั้งแต่วันที่  20 ม.ค. 63 เวลา 12.30 น.  – วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30 น.)
 3. โอนเงินค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 1,070 บาท
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ชื่อบัญชี :โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี  : 982-9-52168-0
  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : suth.ac@sut.ac.th โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล และ สำนักวิชา ที่เข้ารับการสัมภาษณ์มาพร้อมด้วย (ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30)
 4. กรอกข้อมูลเวชระเบียนเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ
  (ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30)
 5. Download แบบฟอร์มใบนำทางตรวจสุขภาพ
 6. Download แบบฟอร์มรับทราบกำหนดการการยืนยันสิทธิ์ฯ
 7. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

หากไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าว
ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 16.30 น.
จะถือว่าการยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอทราบข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]

แผนที่การเดินการเดินทางมายัง
หน้าบริเวณหอพัก S-17
โรงพยาบาล ม. เทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่การเดินการเดินทางมายัง
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาล ม. เทคโนโลยีสุรนารี