รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2561

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา <– คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

รับสมัครเฉพาะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักพยาบาลศาสตร์ เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัคร
 • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. – 26 ต.ค. 2561
 • ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 13 พ.ย. 2561
 • ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. บันทึกข้อมูลการสมัครทาง Internet (ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. – 26 ต.ค. 61)
 2. พิมพ์ใบสมัคร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020