2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (10 – 20 ก.พ. 63)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
  – ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมการรับสมัครฯ update 7 ก.พ. 63
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online
  (วันที่ 10 – 20 ก.พ. 63 เวลา 23.59 น.)
 3. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน
  (วันที่ 10 – 20 ก.พ. 63 ถึงเวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
  ตัวอย่างหลักฐานประกอบการสมัคร
  คำแนะนำการใช้เครื่องมือ Crop ภาพถ่าย
  เครื่องมือช่วย Crop ภาพถ่าย Online
 4. ชำระเงินค่าสมัคร หรือ Scan บาร์โค้ดชำระผ่าน Application ของธนาคารที่รับชำระเงิน
  (ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 ก.พ. 63 เวลา 23.59 น.)
  ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 2 วันทำการ)
 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร
  (วันที่ 16 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18 มี.ค. 63 จนถึง เวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
 7. ผู้สมัครแนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย)
  (วันที่ 16 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 20 มี.ค. 63 จนถึง เวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
 8. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (เฉพาะผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม)
  (วันที่ 23 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 24 มี.ค. 63 จนถึง เวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=]จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 1. คลิ้กที่นี่เพื่อ => แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หลังจากดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

 • เกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
การยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอทราบข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]