ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020