รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2563

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 3 กรกฏาคม 2563)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.)
กำหนดการรับสมคร Re-entry ภาค 1/2563
 • รับสมัคร Online
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 3 กรกฏาคม 2563)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.)
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ในวันที่  23 กรกฎาคม 2563)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
 • ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020