รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2563

การรับสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2563

****ยังไม่เปิดรับสมัคร***

เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระบบเทียบโอนรายวิชา Online

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถาม
  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020