การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563 (หลักสูตรปกติ)

โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครในภาค 1/2563 ในภายหลัง

โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19)


ติดต่อสอบถาม
  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020