ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
 2. ประกาศเลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563
 3. โปรดติดตามกำหนดการจัดสอบใหม่อีกครั้งในภายหลัง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020