ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่โครงการฯ ขั้นตอนที่ 1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  2. หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารแนบคำร้องทั่วไปสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และกรอกรายละเอียดส่งมาที่ E-mail : imadmin@sut.ac.th ภายในวันที่ 3 เม.ย. 63 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010