ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ (เพิ่มเติม)
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 2. ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการทดสอบ ขั้นตอนที่ 2
 3. จัดทำ Video Clip ตามแนวทางการทดสอบ ขั้นตอนที่ 2
  – สามารถใช้โปรแกรมใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเองถนัด
  – มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ HD 720p (1,280×720 )
  – จัดเก็บ Video Clip บน Google Drive ของตนเอง
  [คำแนะนำการสมัคร Gmail และ การ Upload Video ขึ้น Google Drive]
 4. ดาวน์โหลดเอกสารสำแดงสุขภาพ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.  ได้แก่
  5.1) เอกสารสำแดงสุขภาพที่กรอกแล้ว (ตามข้อ 4) และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  (ในรูปแบบไฟล์ PDF บันทึกรวมกันเป็น 1 ไฟล์)
  5.2) Link Video Clip ที่ได้จัดทำแล้ว (ตามข้อ 3)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] ต้องทราบรหัสผู้สมัครจึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 5ได้

หากผู้ใดไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศได้
หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ โทร 091-020-3410

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอทราบข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]