ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House ตัวสำรอง (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010