ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี 707 2353790 ธนาคารไทยพาณิชย์
  ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 ภายในเวลา 12.00 น.

 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : chu@sut.ac.th หรือ Fax : 044-224090 และ
  โทรศัพท์แจ้งหลังการโอนเงินมาที่ โทร. 044-224103

 4. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 : Portfolio และ รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010