ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 : Admission 1 (รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ Download แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วส่งไปยัง E-mail : wachiraporn@g.sut.ac.th ภายในวันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 16.30 น.

 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พ.ค. 63

 4. กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  Online รอบที่ 3 : Admission 1 (ภายในวันที่ 21 พ.ค 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010