ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 : Admission 2

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ และกำหนดการสมัครจากประกาศ
 2. ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (บัดนี้ – วันที่ 20 พ.ค. 63)
 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. ในวันที่ 29 พ.ค. 63

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอทราบข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]