กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 9 - 12 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
9 - 12 มิ.ย 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์16 มิ.ย. 63
4กิจกรรมตรวจร่างกายสอบ และสัมภาษณ์19 มิ.ย. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา22 มิ.ย. 63
6กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองตามลำดับให้เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในวันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 63 ภายในเวลา 12.00 น.
23 - 24 มิ.ย. 63
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา25 - 26 มิ.ย. 63
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่25 - 30 มิ.ย. 63
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)30 มิ.ย. 63
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020