ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  2. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563
    (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ภายในวันที่ 25 – 30 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010