ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5 : รับตรงอิสระ (ลำดับสำรอง แทนตัวจริงที่สละสิทธิ์ ครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง โปรดตรวจสอบลำดับการเรียกจากด้านบน
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 63
 3. นำส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th
 4. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ภายในวันที่ 25 – 30 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • งานทุนการศึกษา
  โทร. 044-223-114 ถึง 5 หรือ 044-223-129
  โทรสาร 044-223-115