รอบ 5 : รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online20 - 23 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
20 - 23 มิ.ย 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา25 มิ.ย. 63
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา25 - 27 มิ.ย. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว29 มิ.ย. 63
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่30 มิ.ย. 63
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010