ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 : Admission 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี  707-2-35379-0
 3. นำส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-mail : wachiraporn@g.sut.ac.th (ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63 ภายในเวลา 23.59 น.)
 4. โปรดศึกษาติดตามรายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ
  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • งานทุนการศึกษา
  โทร. 044-223-114 ถึง 5 หรือ 044-223-129
  โทรสาร 044-223-115