รอบ 6 : รับตรง มทส. ปี 2563

ข้อมูลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ : รับตรง มทส.
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (หมดเขตรับสมัคร)
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
3สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หมดเขตรับสมัคร)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online24 - 27 ก.ค. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
24 - 28 ก.ค 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 30 ก.ค. 63
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา30 - 31 ก.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว1 ส.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่2 ส.ค. 63
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการ
อาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล (สาขาวิชาอื่น ๆ)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 9 ก.ค. 63
ถึงเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบ File เอกสารของเจ้าหน้าที่
หลังจากดำเนินการแล้ว 1 – 2 วัน
1 - 9 ก.ค 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา13 ก.ค. 63
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา13 - 14 ก.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 16 ก.ค. 63
6กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่20 ก.ค. 63
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการ
อาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010