ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ในปีการศึกษา 2563 นี้
ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับทุน
หากไม่ประสงค์จะรับทุน
โปรดแจ้งความจำนงมายังฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020