รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2563

สำนักวิชาวิชาที่เปิดรับ
 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
  (ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. – 22 ต.ค. 63)
 3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก (12 พ.ย. 63)
 4. ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online (23 – 25 พ.ย. 63)
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-015
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020