ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างการ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 – 08.00 น. (หากมาเกินเวลา 08.15 น. จะถือว่าสละสิทธิ์) ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 62 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม