ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 25 ม.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม