ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มิ.ย 63 ภายในเวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม