ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 ก.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม