ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2562

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 62 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม