ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ภายในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม