ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มิ.ย 63 ภายในเวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ 5 : รับตรงอิสระ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม