ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ : PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.พ. 63

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio (แพทย์ พยาบาล ทันตะ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 25 ม.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม