การสอบวิชาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online (ระหว่างวันที่ 2 – 4 ส.ค. 64)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตั้งแต่ก่อนวันสอบ ในวันสอบ และระหว่างการสอบ

อ่านเพิ่มเติม