เวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ตั้ง : ฝ่ายรับนักศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ติดต่อเรา
044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6