กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก2 พ.ย. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระหว่างวันที่ 8 - 9 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 พ.ย. 64
ุ6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์โปรดติดตามในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online – สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร– สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - สาขาวิชาอื่น ๆ 6 ก.ค. 64
- สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 12 ก.ค. 64
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 19 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโปรดตรวจสอบกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
6ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 5 5 ส.ค. 64
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 10 ส.ค. 64
8ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
9ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 6 18 ส.ค. 64
10ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 7 24 ส.ค. 64