กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ปีการศึกษา 2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online22 ธ.ค. 65 - 22 ก.พ. 66
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 1 มี.ค. 66
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก7 มี.ค 66 (เวลา 10.00 น.)
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 มี.ค 66
5ปฐมนิเทศผู้เรียน24 มี.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 28 ต.ค. 65
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 3 พ.ย. 65
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก7 - 8 พ.ย. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ย. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 - 15 พ.ย. 64
3ดำเนินการสอบคัดเลือกแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom18 พ.ย. 64
4ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พ.ย. 64
5กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนในระบบคลังหน่วยกิต23 – 26 พ.ย. 64

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6