กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 5 ก.พ. 67
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 12 ก.พ. 67
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก19 ก.พ. 67
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา28 ก.พ. 67
5สำนักวิชาฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้กับผู้เรียน1 - 4 มี.ค. 67
6ปฐมนิเทศของสำนักวิชา และแนะนำการลงทะเบียน5 มี.ค. 67

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 31 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 16 ต.ค. 66
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก19 ต.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 ต.ค. 66
5รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์2 - 5 พ.ย. 66
6ปฐมนิเทศของสำนักวิชา และแนะนำการลงทะเบียน12 พ.ย. 66

ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 2 พ.ค. - 12 มิ.ย. 66
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 19 มิ.ย. 66
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก29 มิ.ย. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ก.ค. 66
5รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 21 ก.ค. 66
6ปฐมนิเทศของสำนักวิชา และแนะนำการลงทะเบียน25 ก.ค. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6