กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 12 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร12 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก10 ก.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ส.ค. 65
25 ก.ค. 65
6ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
(เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)
7 ส.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 22 มิ.ย. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก10 ก.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ส.ค. 65
6ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
(เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)
7 ส.ค. 65
7เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256513 ส.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ไม่เปิดรับสมัคร ในภาคการศึกษาที่ 3/2564

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 15 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 - 15 พ.ย. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 218 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ออนไลน์ Zoom ID : 9301452401521 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 ธ.ค. 64
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 - 13 ธ.ค. 64
7ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Zoom ID : 247784744712 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 2 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ออนไลน์ Zoom ID : 9301452401521 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา8 ธ.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 - 13 ธ.ค. 64
7ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Zoom ID : 247784744712 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online ขยายเวลา บัดนี้ - 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา บัดนี้ - 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 64
12 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 - 16 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 10 ส.ค. 64
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
8ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 7 24 ส.ค. 64