ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาฯ หรือการเข้าศึกษา สำนักวิชาฯ จะดำเนินการเรียก สำรองตามลำดับถัดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582, 044-223-592