ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2566

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติ

โปรดคลิกที่ลิงค์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อดำเนินการ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8 – 9 พ.ค. 66 ภายในเวลา 23.59 น.

  ***หากมีปัญหาในการ Download ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แนะนำให้ใช้บนงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  ***หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครได้ เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง ยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ค. 66
 4. กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ค. 66
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
1 - 10 มี.ค. 66
สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มี.ค. 66 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 66

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 66 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 11 มี.ค. 66 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร13 - 19 มี.ค. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 23 มี.ค. 6620 - 23 มี.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างกาย21 เม.ย. 66
5ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 เม.ย. 66 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์21 - 22 เม.ย. 66
6ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) 24 เม.ย. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 เม.ย. 66 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์24 เม.ย. 66
8กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย25 - 26 เม.ย. 66
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th28 เม.ย. 66
10ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th28 - 29 เม.ย. 66
ภายในเวลา 16.30 น.
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม 1 พ.ค. 66
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th1 พ.ค. 66
13ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 66
14มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th 8 - 9 พ.ค. 66
15มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง ยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายใน 1 วันทำการ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองลำดับถัดไป10 - 11 พ.ค. 66
16กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
17จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
18ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010