รับสมัครผู้เรียน หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

(ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 66 – 1 ต.ค. 66)

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ ถือว่าการสมัครสมบูรณ์

ประกาศรับสมัครกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 31 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
2ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก16 ต.ค. 66
3สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก19 ต.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ต.ค. 66
5รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์2 - 5 พ.ย. 66
6ปฐมนิเทศของสำนักวิชา และแนะนำการลงทะเบียน10 พ.ย. 66

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020