ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 3/2564

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่พบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการคัดเลือกฯ จากสำนักวิชา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223010