รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2565

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไม่เปิดรับสมัครนักศึกษา Re-entry

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

  1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
  2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร (บัดนี้ – 26 ก.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 26 ก.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก27 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่27 - 31 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน27 - 31 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020