ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 : Admission ประจำปีการศึกษา 2565

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติ

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏบัติ

โปรดคลิกที่ลิงค์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อดำเนินการ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ค. 65

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 2. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 3. โปรดติดตาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 2 มิ.ย. 65
 4. วันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010