รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2564

สำนักวิชาที่เปิดรับ

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร 
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้  – 6 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้  – 1 ธ.ค. 64 ก่อนเวลา 10.00 น.
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 6 พ.ย. 64
(ก่อนเวลา 12.00 น)
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้ – 1 ธ.ค. 64
(ก่อนเวลา 10.00 น)
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามสำนักวิชากำหนด
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 1 ธ.ค. 64
3- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาอื่น ๆ)
- ประกาศผลการคัดเลือก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ธ.ค. 64
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 64
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020