รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry / ป.ตรีคลังหน่วยกิต ภาค 3/2565

สำนักวิชาที่เปิดรับ

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รับสมัคร Online 28 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66) หมดเขตรับสมัคร
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับสมัคร Online 28 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66) หมดเขตรับสมัคร
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รับสมัคร Online บัดนี้ – 17 มี.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.)

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รับสมัคร Online บัดนี้ – 17 มี.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - เกษตร และ พยาบาล
28 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66
- วิศวกรรมศาสตร์
บัดนี้ - 17 มี.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3- ประกาศผลการคัดเลือก (เกษตร และ พยาบาล)
- ประกาศผลการคัดเลือก (วิศวะ)
- เกษตร และ พยาบาล 13 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 มี.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- เกษตร และ พยาบาล 16 - 19 ก.พ. 66
- วิศวกรรมศาสตร์ 21 - 22 มี.ค. 66

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020