ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ฯ เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์กับมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ม.ค. 66