ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

  • alt text

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการสมัคร

1) ทำเครื่องหมาย / หน้าทุนการศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในใบสมัคร
2) ส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบชิงทุนมายังฝ่ายรับนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61

ติดตามข่าวสารการสมัครเพื่อรับทุน

1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน (5 เม.ย. 61)
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (30 เม.ย. 61)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010
  • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
      ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020