ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

  • alt text

ติดตามข่าวสารการสมัครเพื่อรับทุน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010
  • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
      ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020