ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ศูนย์บริการการศึกษา
ขอปิดระบบทะเบียนฯ reg.sut.ac.th ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น.
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ
ส่งผลให้ระบบทะเบียนฯ และระบบรับสมัครใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้