ขอแจ้งปิดให้บริการระบบทะเบียนฯ (reg.sut.ac.th)

ศูนย์บริการการศึกษา ขอแจ้งปิดให้บริการระบบทะเบียนฯ (reg.sut.ac.th)
เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ส่งผลให้ใช้งานระบบรับสมัครไม่ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้