ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563 (ครั้งที่ 5)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563 (ครั้งที่ 3)
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563 (ครั้งที่ 4)
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563 (ครั้งที่ 5)
 2. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
 3. ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ปฏิทินการศึกษา (เลือกชุดปฏิทินเพื่อดูข้อมูล)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020