หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 ธ.ค. 63
ภายในเวลา 15.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 16.30 น.)
1 ธ.ค. 63
ภายในเวลา 16.30 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ธ.ค. 63
4รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2 ธ.ค. 63

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง