รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564

คุณสมบัติตามที่สำนักวิชากำหนด

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online25 ธ.ค. 63 - 18 ม.ค. 64
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ม.ค. 64)
25 ธ.ค. 63 - 18 ม.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18 ก.พ. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net22 - 23 ก.พ. 64
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net27 ก.พ. 64
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. - 3 มี.ค. 64
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1 - 15 เม.ย. 64
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564