ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010